Mennynek Királyné Asszonya (Regina Caeli) Havas Boldogasszony kegykép, Torbágy Római katolikus templom

A kegykép tisztelete az V.század második felétől, az efezusi zsinatot (431) követően bontakozott ki, a torbágyi R.K. templom Mária kegyképe ezen előkép után készült. A főoltárba elhelyezett olaj-vászon kegyképet korábban eltávolították és egy másodlagos kiállítási helyen volt látható. Az oltárok restaurálása során előkerült a kegykép főoltárban korábban körülfestett lenyomata és a visszahelyezés ezen tudományos vizsgálatok alapján történt meg. Az olaj-vászon kép egyrétegű átfestést kapott egy korábbi helyreállítás során. Ezek a belejavítások kisebb nagyobb sérülések eltakarására miatt kerültek a festett felületekre. A mostani restaurálás során ezek a ráfestések eltávolításra kerültek és a kegykép az eredeti helyére a főoltárba került visszaállításra.