Dömös, Római Katolikus templom szentélyében lévő barokk freskó (figurális és díszítőfestés) restaurálása

A barokk (1770 körül) kori figurális freskóknak teljes feltárását és restaurálását kellett elvégezni 2003 és 2005 között. A templomszentély falára illúziónisztikusan megfestett oltárépítményt a II. világháború után lemeszelték. A képrestaurálás első lépéseként restaurátori kutatásokat kellett végezni. A figurális és ornamentális festések szondázó kutatásakor megtalálhatóak voltak a korábban eltakart motívumok. A képrestaurálás a teljes feltárással kezdődött. Az festett oltárépítményen angyalok, valamint Árpádházi Szent Imre és Szent László festett alakjait is feltártuk és helyreállítottuk. A vászonképen, mely a szentélyben függ, Szent István alakját láthatjuk, miként felajánlja a Szent Koronát Máriának. Az olajfestményt Franc Anton Maulbertsch festette.

(2003-2005)

Szerzőtársak: Maszelka János, Czimbalmos Attila