Három királyok hódolása a gyermek Jézus előtt, Edelény

A restaurálás ebben az esetben igen komplikált eset volt. A vászonhordozó igen erősen meggyengült és több nagyméretű szakadás, hasadás, hiány és korábbi vászonkiegészítés tarkította. Mindezek következményeként a festmény alapozásának tapadása is meggyengült és pergések, festék-pigment elvállások és kipergések alakultak ki. Az erősen pergő festékrétegek és annak alapozásának konzerválása volt az elsődleges restaurátori feladat. A vászonhordozó kiegészítéseinek, hasadásainak visszaragasztásának a fázisai következtek. A festmény feszítőkerete is cserére szorult. Egy, több irányba jól feszíthető kerettel láttuk el a vászonképet. A festékkipergések tömítéseit követően eredeti festményhez beilleszkedő retussal láttuk el az esztétikai kiegészítéseket és a rekonstruálandó szakaszokat. Egy barokk formavilágot felhasználó új díszkeret is készült a festményhez, melyet márványfestéssel láttunk el. A festményen szignó ill., datálás nem volt található. A stílusjegyek alapján barokk mester munkája lehet.

Őrzési hely: L'Huiller - Coburg kastély

Szerzőtárs: Gallyas Balázs