A jászberényi Főtemplom kereszthajójának és főhajójának figurális és díszítő festéseinek restaurálása (neobarokk festés)

A korábbi alapokra a ma is látható templomot 1782-re építették meg barokk stílusban. A legelső kifestések elpusztultak, de 1914 -re elkészültek a neobarokkizáló díszítőmotívumokkal keretezett murális alkotások is. A festéseket sekko technikával készítették. A díszítőfestéseket Jurena Antal míg a figurális képmezőket Szirmai Antal festőművész készítette. A 2009-től tartó falképrestaurálások ezen festések helyrehozatalát célozták meg. A falképkutatások után a gyenge, porló festékrétegeket előkonzerválni kellett. A festések kötőanyagai enyves alapúak voltak és így az idő előrehaladtával elgyengült és porlékonnyá vált. A boltozatoknál injektálni és vakolati cseréket is alkalmazni kellett. A retusok és rekonstrukciók elkészülte után a templom kereszthajójának és főhajójának festései restaurálva lettek.

(2009. július - 2012. augusztus) Szerzőtársak: Maracskó Izabella, Répássy Viktor, Fodor Edina