Mária Segíts Kápolna freskóinak restaurálása, Törökbálint

A klasszicista stílusban megépített kápolna alapjait egy budai polgár adakozásából emelték még az 1710-es években. Később ezen kis kápolnát bővítették ki a ma is látható klasszicista stílusú építménnyel. A belső figurális és díszítőfestéseit több alkalommal javították ill. átfestették. A kápolnában egy kőből és vakolatból épített oltárépítmény áll. Ezen oltárépítmény és a kápolna főpárkánya olajmárvány díszítést kapott. A boltozaton kék égboltra fémrátétes nyolcszögű csillagok voltak felerősítve. Négy angyal alakja a boltozati indításoknál a többszöri átfestések ellenére megtalálható volt. A diadalíven és a főbejárat feletti íven kazettába festett rozettamotívum sorát festették. A főbejárat felett a kápolnatérbe lépve Máriát a gyermek Krisztussal festették meg. A restaurálás során az összes átfestést eltávolítottuk és feltártuk a falképfeltárások eszközeivel a falképeket. A korábban történt falképkutatásokra alapozva számítani lehetett a freskók hiányainak mértékeire. A figurális freskókat retusáltuk, illetve rekonstrukciós festéssel egészítettük ki a folytonossági hiányaikat.