Dorffmaister, Mindszentek oltárkép

Dorffmaister István festette 1793-ban a szignált főoltárképet, mely a Mindenszenteket ábrázolja: „StephaDorffmaister / pinxitAcadem…/ 1793 Soprony”. A kép mai keretét feltehetően 1856-ban készítették / restaurálta: Baracza Szabolcs faszobrász restaurátor művész/ Az olajfestmény mindenszenteket ábrázolja, különösen kiemelve a magyar szenteket. Szent István a magyar koronával, Szent László karddal és pajzzsal, Szent Imre – mindhárman színpompás magyar ruhákban -, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Márton meleg, magyar tónust adnak a képnek. Dorffmaisternek itt bő tere nyílt arra, hogy díszek, ékszerek pontos és anyagszerű megfestésével tudását csillogtassa.” A festményhez többször hozzányúltak "javító" szándékkal. Több belefestés tapasztalható a figurális alakok motívumainál, arcokon és drapériákon. Több korábbi fizikai sérülést hátsó vászonfoltozással már javítottak. A vászonkép fentebb említett többszöri "javításainak" szakszerű restaurálása indokolttá vált, valamint az idővel elkoszolódott és elszíneződött lakkrétegek is rontották az esztétikai látványát a festménynek.