A falképek feltárása, konzerválása és teljes restaurálása - Szent Lőrinc Római Katolikus Templom (késő barokk, 1810) teljes belső feltárása és restaurálása, Pilismarót

Későbarokk szakrális, figurális képciklusok freskó és szekkó technikával. A templomszentély falára illúziónisztikusan megfestett oltárépítményt a II. világháború után lemeszelték. A festések szondázó kutatásakor megtalálhatóak voltak a korábban eltakart motívumok. A restaurálás a teljes templombelső festett felületeinek feltárásával kezdődött. A vakolati kiegészítések, mélyrétegű konzerválások (injektálások), és finomtömítések után az egész felületet konzerválni kellett. Megtaláltunk egy a barokk korra jellemző falra festett ablakot is , mely a szentély szimmetriáját volt hivatott megtartani. A diadalív hajóra néző oldalán előkerült a angyalok által tartott koronás magyar címer is. A szentély hátfalán pedig előkerült a freskóban kezdett majd szekkóban befejezett festett oltárépítmény. Angyalok, Szent István és Szent László alakjait is feltártuk. A tisztított és konzervált motívumokat retusáltuk ill., rekonstrukciós festésekkel pótoltuk. A lábazati felületekre márványimitációt festettünk az eredeti nyomok alapján.

(2010. augusztus - 2011. március) (közbeszerzéses eljárásban elnyert) Szerzőtárs: Gallyas Balázs