Restaurálás

A restaurátor

A restaurátor szakember végzi a műemlék/műtárgy restaurátori felmérését, hogy a későbbi szakmai beavatkozások mértéke megállapítható lehessen. Elvégzi a restaurátori kutatásokat, dokumentálásokat és elkészíti a restaurálási engedélyezési tervet. Mindezek, műemléki hivatali engedélyezéseit követően lehet a restaurálásokat elkezdeni.

A tulajdonosoknak /egyházak, magánszemélyek, stb.,/ tudniuk kell, hogy a tulajdonukat képező műemlékkel-műtárgyal csak is arra hivatott restaurátor szakember foglalkozhat.

Restaurálás

Magyarországon ezen tevékenységet hivatalosan csak is a Magyar Képzőművészeti Egyetemen kapott restaurátor diplomával rendelkező szakemberek végezhetnek. Megfelelő szakmai gyakorlat eredményeként válik a restaurátor-művész szakemberré valamint restaurátor szakértővé . A restaurátorok a kulturális javak művészeti értékének helyreállításán fáradoznak szabályozott törvényi keretek között. A mindenkori műemlékvédelmi hivatal felügyeletével és engedélyeivel végezhető ezen művészeti tevékenység. A restaurátor köteles betartani a műemléki törvényeket és a restaurátori etikai kódex alapelveit. A hivatal /Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, röviden Forster Központ / végzi a műemlékek és műtárgyak restaurálási engedélyezését és részt vesz a szakmai zsűrizésekben is.

A festő-restaurátor művész hivatott a falképek /freskók, szekkók, sgraffitók stb.,/, vászonképek /egyházi témájú oltárképek, világi témájú festmények, stb,./, és festett fatáblák ikonok restaurálására.

Vászonképek restaurálása

Egyházi /vallási témájú/ és magántulajdonban lévő vászonképek restaurálásánál a feszítőkeretek sérülései a vászonhordozó gyengülése, szakadása, az arra tapadó alapozások pergései, festékrétegek kopásai és a lakkrétegek sérülései (öregedése) okozzák a legtöbb restaurálási problémát.

Falképrestaurálás

A szakrális /templom/és más /pl.,kastély, kúria, közintézmény, utcai homlokzatok stb.,/ épületek falképeinek helyreállítása a szondázó falkutatásokkal kezdődik. Mindezt a falképfeltárások, vakolati hiányok pótlása és tisztítások, konzerválások következnek. Az esztétikai helyreállításnál retusokat és rekonstrukciós kiegészítéseket lehet alkalmazni.

Restaurátori lépések

Szondázó falképkutatások, tisztítópróbák

A restaurálások első lépése. Az eredeti festéseket érintő későbbi átfestések, átlakkozások, letakarások, elvakolások mértékét és mennyiségét lehet megállapítani.

Falképfeltárások, tisztítások

A kutatások eredményeire építve a teljes falképciklus kultúr rétegének feltárása és a későbbi száraz és nedves-vegyszeres tisztítása.

Retus és Rekonstrukció

Az esztétikai helyreállítások két iránya. Retus a kisebb folytonossági hiányok pótlásánál alkalmazható. A rekonstrukciót nagyobb folytonossági hiányoknál, kiegészítéseknél érdemes alkalmazni.