Sikló, Szent Demeter templom ikonosztázának restaurálása

A figurális falképet Dudics Andor készítette 1901-ben. A delegációs termet a parlament elkészítése óta több alkalommal is felújították. A korábbi helyreállítások belenyúlásai, kiegészítései, retusai több helyen zavaró esztétikai hatást nyújtottak. A festményt korábban erősen megtisztíthatták melynek következtében a mély színhatások eltűntek a felületről. Mindezeket belefestésekkel, retusálásokkal kiegészítették, valamint a már akkor is jelentkező vakolati repedéseket tömítették és ugyancsak retussal látták el. Több apró lyuk, vakolati kipergés is megfigyelhető volt. A függőleges irányú vakolati repedések pedig úgy mint korábban, úgy most is megjelentek és esztétikailag erősen zavaró hatást keltettek. Ez a probléma már a korábbi restaurálások alkalmával is megvolt és a szakemberek akkor is pótolták, tömítették azokat. A korábbi helyreállításokból okulva a lehető legkevesebb nedvestisztítást végeztük a felületeken. A finom portalanítást követően egy erősebb mechanikus radírozást is végeztünk annak érdekében, hogy a vakolati mélyedésekbe beült szennyeződéseket is el tudjuk távolítani. A megmozdult repedéseknél ahol szükséges volt ott minimálisan injektáltuk, rögzítettük a széleket és kitisztítottuk azokat is. Az új tömítésekkel ezek után láttuk el a hiányzó szakaszokat. Az esztétikai helyreállítást követően egységes képet mutat a díszítőfestéseivel együtt a delegációs terem.