Szent Flórián olajfestmény fatáblára

A festmény restaurálása a torbágyi római katolikus templom Páduai Szent Antal mellékoltárának helyreállítása során vált lehetővé. A festmény az oltár faépítményéből kimetszett "kör" fatáblára készült és az oltár oromzati szakaszán helyezkedik el. A festmény tipikusan barokk stílusban készült, kvalitásos ecsetkezeléssel. A képet egyszer erősen átfestették, de a főmotívum megmaradt. A szalmatetős házakat átfestették cseréptetősökké és az égboltot a felhőkkel is kivilágosították. A szent alakját is megerősítő festésekkel átfestették. A restaurátor a szükséges tisztítások elvégzése után konzerválta és retusálta a festményt.