VÁSZONKÉP-RESTAURÁLÁSI MUNKÁK

2018

Mennynek Királyné Asszonya (Regina Caeli)

Mennynek Királyné Asszonya  (Regina Caeli) Havas Boldogasszony kegykép, Torbágy Római katolikus templom
A kegykép tisztelete az V.század második felétől, az efezusi zsinatot (431) követően bontakozott ki, a torbágyi R.K. templom Mária kegyképe ezen előkép után készült. A főoltárba elhelyezett olaj-vászon kegyképet korábban eltávolították és egy másodlagos kiállítási helyen volt látható. Az oltárok restaurálása során előkerült a kegykép főoltárban korábban körülfestett lenyomata és a visszahelyezés ezen tudományos vizsgálatok alapján történt meg. Az olaj-vászon kép egyrétegű átfestést kapott egy korábbi helyreállítás során. Ezek a belejavítások kisebb nagyobb sérülések eltakarására miatt kerültek a festett felületekre. A mostani restaurálás során ezek a ráfestések eltávolításra kerültek és a kegykép az eredeti helyére a főoltárba került visszaállításra.

2017

Ave Maris Stella

Ave Maria, Stella oltárkép Ismeretlen Barokk művész / J. Pöckel-hez köthető/. Ave Maris Stella Kegyképtípus / Segítő Mária /. Pestistől védő kegyképtípus 1600 évek legvége, 1700-as évek legeleje, mérete 105cm x 80cm olaj- vászon. Eredeto feszítőkerete nem volt ékelhető. A vászon rögzítése faszegekkel történt. A festmény felületébe belefestések minimálisak voltak. A legnagyobb sérülésnek a feszítés mértékének csökkenése okán kialakult vászonmegereszkedés és repedezettség. Ennek okán több kisebb hiány is keletkezett a festett felületen. Az aranyozásban is voltak kopások. A restaurálási feladatok a megfelelő vasalások és festménytisztítások elvégzése után a minimális olajgyanta retus és aranyozási pótlások következtek.

Dorffmiaster, Mindenszentek oltárkép

Dorffmiaster, Mindenszentek oltárkép Dorffmaister István festette 1793-ban a szignált főoltárképet, mely a Mindenszenteket ábrázolja: „StephaDorffmaister / pinxitAcadem…/ 1793 Soprony”. A kép mai keretét feltehetően 1856-ban készítették / restaurálta: Baracza Szabolcs faszobrász restaurátor művész/ Az olajfestmény mindenszenteket ábrázolja, különösen kiemelve a magyar szenteket. Szent István a magyar koronával, Szent László karddal és pajzzsal, Szent Imre – mindhárman színpompás magyar ruhákban -, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Márton meleg, magyar tónust adnak a képnek. Dorffmaisternek itt bő tere nyílt arra, hogy díszek, ékszerek pontos és anyagszerű megfestésével tudását csillogtassa.” A festményhez többször hozzányúltak "javító" szándékkal. Több belefestés tapasztalható a figurális alakok motívumainál, arcokon és drapériákon. Több korábbi fizikai sérülést hátsó vászonfoltozással már javítottak. A vászonkép fentebb említett többszöri "javításainak" szakszerű restaurálása indokolttá vált, valamint az idővel elkoszolódott és elszíneződött lakkrétegek is rontották az esztétikai látványát a festménynek.

2016

Szent László mellékoltárkép

Szent László mellékoltárkép A festményt 1879-ben festette Kovács Mihály festőművész, a miskolci Mindszent téri templom számára mint mellékoltárképet. A festmény elkészülte óta egy komolyabb restaurátori beavatkozáson esett át. A vászonhordozót egy dubblírvászonnal hátulról megtámasztották. Ennek következtében a festményt megerősítették ugyan, viszont a későbbi klimatikus hatásokra merevebben tudott csak reagálni. A festmény alapozásai az olajfesték rétegeivel több helyen erősen megrepedeztek és elváltak a merev vászonhordozótól. A dubblírvásznat eltávolítottuk, és így lett konzerválva vászon. A vászonmegereszkedések és festékkipergések, szakadások javítását követően lett újrafeszítve a vakkeretére a festmény. Látható a miskolci Mindszent téri Szent Péter apostol és Szent Pál apostol római katolikus templomban.

Szent József mellékoltárkép

Szent József mellékoltárkép A festményt 1879-ben festette Kovács Mihály festőművész, a miskolci Mindszent téri templom számára mint mellékoltárképet. A festményhez elkészülte óta nem nyúltak így a restaurálása időszerűnek bizonyult. Mivel az olajfestmény károsodásait csak is szakszerű restaurálás során lehetett megszüntetni. Több károsodás a klimatikus viszonyok változásai miatt és az újrafeszítettlenség miatt alakult ki. Vászonmegereszkedések és festékkipergések voltak a jellemző restaurátori problémák. A feszítőkeretét is javítani kellett. Látható a miskolci Mindszent téri Szent Péter és Szent Pál római katolikus templomban.

Nepomuki Szent János vászonkép

Nepomuki Szent János vászonkép A festmény restaurálása időszerűnek bizonyult, mivel az oltárépítményt pár évvel korábban már restaurálta Baracza Szabolcs faszobrász restaurátor. Az olajfestmény károsodásait csak is szakszerű restaurálás során lehetett megszüntetni. A restaurálás fő problémája a vászonhordozó vékonyságából fakadó gyengülésből fakadt. A restaurálás során ezt, az eredeti vakkkeretet feszíthetővé alakítottuk, hogy a későbbi vászonfeszítéseket el lehessen végezni. Biatorbágyon a torbágyi római katolikus templomban látható.

2015

Szent Lipót vászonkép restaurálása

Szent Lipót vászonkép restaurálása A festmény restaurálása időszerűnek bizonyult, azonban az olajfestmény károsodásait csak is szakszerű restaurálás során lehetett megszüntetni. A vászonképet az 1800-as évek első felében festették. Több károsodás a szakszerűtlen tárolás és használat miatt alakult ki. A restaurálás fő problémája a vászonhordozó vékonyságából fakadó gyengülésből fakadt.

2014

Barokk piéta vászonkép

Barokk piéta vászonképA barokk vászonképet többször javították már és a vászonhordozóját is foltozgatták. A feszítőkeretén megereszkedett a vászonhordozó és így a festményen "hullámosodások, ráncolódások" jelentek meg, melyek az esztétikai élményt erősen zavarták. A korábbi javítások eltávolítását követően szakszerű restaurátori munka eredményeként újra egy esztétikailag élvezhető olajkép látható a budapesti Szent István Bazilika múzeumi kiállításán.

Szent Ignác "apoteózisa" vászon oltárkép restaurálása

Szent Ignác apoteózisa vászon oltárkép restaurálásaA festmény az 1800-as évek elején készült vászonra, olajfestékkel. Mai őrzési helye a Budapesti Szent István Bazilikának sekrestyéjében van. A restaurálást a festményen kialakult festékkipergések és a nedvesedés okozta vászondeformálódások tették szükségessé.

2013

Szent Flórián olajfestmény fatáblára

Szent Flórián olajfestmény fatábláraA festmény restaurálása során a kvalitásos barokk motívum kiegészítése és retusa lehetővé vált. Szent Flóriánt ábrázoló restaurált fatábla az mellékoltár oromzati képmezőjében helyezkedik el.

Három királyok hódolása a gyermek Jézus előtt, Edelény

Három királyok hódolása a gyermek Jézus előtt, Edelény Az erősen pergő festékrétegek és annak alapozásának konzerválása volt az elsődleges restaurátori feladat. A festmény feszítőkerete is cserére szorult. Egy, több irányba jól feszíthető kerettel láttuk el a vászonképet.Egy barokk formavilágot felhasználó új díszkeret is készült a festményhez, melyet márványfestéssel láttunk el.

2011

A nyírbátori Római Katolikus Templom főoltárképének restaurálása

A nyírbátori Római Katolikus Templom főoltárképének restaurálása A templom teljes restaurálása során a barokk fa oltárépítmények és az azok részét képező vászonképek is restaurálva lettek. A mi restaurátori feladatunk a barokk vászonkép teljes tisztítása, új feszítőkeretre való felfeszítése, és a teljes felületet érintő esztétikai retusok elkészítése volt.

Szent Péter és a kakas

Szent Péter és a kakas A korábbi javítások eltávolítását követően szakszerű restaurátori munka eredményeként újra egy esztétikailag élvezhető olajkép látható a kiállításon. A barokk vászonképet többször javították már és a vászonhordozóját is foltozgatták.

2010

Szent Lőrinc oltárkép

Szent Lőrinc oltárkép restaurálásA vászonkép restaurálása során a vásznat le kellet venni a feszítőkeretéről és egy új "húzószél" is került a jobb feszítés érdekében a kép széleire. A korábban a festmény felületére került és idők múltával elöregedett lakkréteget eltávolítottuk. A kellő megerősítések, vászonpótlások, feszítőkeretre való visszahelyezést követően tömítés,lakkozás és retusálás következett. A retusok száradása után egy védő-zárólakkozássa láttuk el a festményt.

2009

Segítő Mária a Jézussal vászonkép restaurálása

Segítő Mária  a Jézussal vászonkép restaurálásaA restaurálást a festményen kialakult festékkipergések és a nedvesedés okozta vászondeformálódások tették szükségessé. A restaurátor tisztításokat követően a kipergett hiányokat tömítő masszával pótolta.

2007

2004

2003

2002

2001

1999