FALKÉP-RESTAURÁLÁSI MUNKÁK

2017

Parlament , delegációs terem

Parlament , delegációs teremA figurális falképet Dudics Andor készítette 1901-ben. A delegációs termet a parlament elkészítése óta több alkalommal is felújították. A korábbi helyreállítások belenyúlásai, kiegészítései, retusai több helyen zavaró esztétikai hatást nyújtottak. A festményt korábban erősen megtisztíthatták melynek következtében a mély színhatások eltűntek a felületről. Mindezeket belefestésekkel, retusálásokkal kiegészítették, valamint a már akkor is jelentkező vakolati repedéseket tömítették és ugyancsak retussal látták el. Több apró lyuk, vakolati kipergés is megfigyelhető volt. A függőleges irányú vakolati repedések pedig úgy mint korábban, úgy most is megjelentek és esztétikailag erősen zavaró hatást keltettek. Ez a probléma már a korábbi restaurálások alkalmával is megvolt és a szakemberek akkor is pótolták, tömítették azokat. A korábbi helyreállításokból okulva a lehető legkevesebb nedvestisztítást végeztük a felületeken. A finom portalanítást követően egy erősebb mechanikus radírozást is végeztünk annak érdekében, hogy a vakolati mélyedésekbe beült szennyeződéseket is el tudjuk távolítani. A megmozdult repedéseknél ahol szükséges volt ott minimálisan injektáltuk, rögzítettük a széleket és kitisztítottuk azokat is. Az új tömítésekkel ezek után láttuk el a hiányzó szakaszokat. Az esztétikai helyreállítást követően egységes képet mutat a díszítőfestéseivel együtt a delegációs terem.

2015

Miskolc, Szent Péter és Szent Pál apostol templom belső falképeinek teljes restaurálása

Szent Péter és Szent Pál apostol templom belső falképeinek teljes restaurálása A ma is látható templomot 1717-ben kezdték építeni barokk stílusban. A legelső kifestések elpusztultak, de 1951 -ben elkészültek a neobarokkizáló díszítőmotívumokkal keretezett murális alkotások is. A festéseket freskó és szekko technikával készítették. Takács István nevéhez köthetőek ezek a festések. Miskolc legnagyobb katolikus templomát még maga a mester javította 1970-es évek elején. A falképkutatások után a gyenge, porló festékrétegeket előkonzerválni kellett ( ezek a díszítőfestésekre korlátozódtak ). A díszítőfestések kötőanyagai enyves alapúak voltak és így az idő előrehaladtával elgyengült és porlékonnyá vált. A figurális festett felületek jó megtartású freskótechnikával készültek. A retusok és rekonstrukciók elkészülte után a templom szentélyének és hajójának festései restaurálva lettek.

Szerb Ortodox egyház dísztermének restaurálása

Szerb Ortodox egyház dísztermének restaurálása A díszterem festéseit a II. világháborút követően több rétegben lefestették. A terem díszítőfestései így, a szakszerű restaurátori feltárások ellenére is igen sérültek és hiányosak voltak. A díszítőfestések megmaradt motívumait konzerváltuk, majd sablonálva és pontosan kimérve, kiszerkesztve rekonstruáltuk az eredeti forma és színvilágot.

2014

Kecskeméti városháza dísztermének restaurálása

Kecskeméti városháza dísztermének restaurálása A díszterem festéseinek állapota kopott és nedvesedéstől több helyen foltosodott képet mutatott a restaurálás kezdetén. A restaurálás a tisztításokat követően konzerválás és esztétikai kiegészítés követte.

Várkert Bazár - a gloriette sgraffito díszítésének restaurálása

Várkert Bazár - a gloriette sgraffito díszítésének restaurálása A középső Gloriette (pavilon) neoreneszánsz sgraffito díszeinek restaurálása volt a szakmai feladat. A restaurátori tisztítások, feltárások, kiegészítések és a sgraffito díszek rekonstrukciós újravágásainak köszönhetően a színes díszítmény eredeti szépségében bemutathatóvá váltak.

Mária Segíts Kápolna freskóinak restaurálása, Törökbálint

Mária Segíts Kápolna freskóinak restaurálása A restaurálás során az összes átfestést eltávolítottuk és feltártuk a falképfeltárások eszközeivel a falképeket.A figurális freskókat retusáltuk, illetve rekonstrukciós festéssel egészítettük ki a folytonossági hiányaikat.

2013

A Szépművészeti Múzeum reneszánsz csarnokában lévő lépcsőházának rekonstrukciós festése.

A Szépművészeti Múzeum reneszánsz csarnokában lévő lépcsőházának rekonstrukciós festéseA mostani restaurálás során a korábban lefestett díszítőfestésekről el kellett távolítani a ráfestéseket. A restaurátori falkutatások és falképfeltárások során sikerült a minták teljes egységét pauzálással lementeni.

A Belvárosi Szent Mihály templom szentélyének, sekrestyéjének és főhajójának figurális és díszítőfestéseinek restaurálása, Budapest

A Belvárosi Szent Mihály templom szentélyének, sekrestyéjének és főhajójának figurális és díszítőfestéseinek restaurálásaA főhajó boltozatán a freskófeltárások eredményeként 15 db figurális képmezőben a rózsafüzér titkok vannak megfestve. A boltozati képek teljes feltárása megtörtént és részlegesen a finomtisztítások és retusok is megtörténtek.

A Budavári Nagyboldogasszony Templom figurális falképeinek, figurális és díszítő festéseinek restaurálása

A Budavári Nagyboldogasszony Templom figurális falképeinek, figurális és díszítő festéseinek restaurálásaA korábbi rekonstrukciók illetve retusok több helyen elszíneződtek így azoknál a retusálást (restaurátori kiegészítéseket) újra el kellett végezni. A műemlékileg engedélyezett meszes tömítőanyagokkal elvégzett kiegészítésekre újra elkészítettük a festmények rekonstrukcióit.

2012

A nagytétényi Ortodox Zsinagóga tórafülkéjének díszítőfestő motívumainak restaurálása (1830)

A nagytétényi Ortodox Zsinagóga tórafülkéjének díszítőfestő motívumainak restaurálásaEredeti berendezéséből és színezéséből csupán a tóraszekrény és annak építménye maradt meg. A szondázó falképkutatások eredményei alapján lett helyreállítva a színezése. A vakolatcserék, feltárások, tisztítások után retusálva ill. rekonstrukciós festéssel lett helyreállítva az egész építmény. A héber felirat aranyfüsttel lett kiegészítve.

Gyöngyösi Ferences rendház, Barátok templomának neobarokk ill. neogótikus díszítőfestéseinek részleges restaurálása /1935-1937/

Gyöngyösi Ferences rendház, Barátok temploma restaurálásA szondázó kutatásokat követően a templom előtere, Loretói kápolnája, három oldalhajó szakasza, sekrestyéje, és a főhajó déli oldalfalazata restaurálva lett.

2011

2010

A L'Huillier-Coburg kastély barokk figurális freskóinak restaurálása díszítőfestésekkel (105. szoba) /1717-1730/, Edelény

A L'Huillier-Coburg kastély barokk figurális freskóinak restaurálása díszítőfestésekkel (105. szoba) /1717-1730/, EdelényA barokk kastély figurális freskóinak teljes restaurálását kellett elvégezni. A vakolatcserék, feltárások, tisztítások után retusálva ill. rekonstrukciós festéssel lett helyreállítva az egész építmény.

A Szent Lőrinc Római Katolikus Templom (késő barokk, 1810) teljes belső feltárása és restaurálása, Pilismarót

Szent Lőrinc Római Katolikus Templom restaurálásaA vakolati kiegészítések, mélyrétegű konzerválások (injektálások), és finomtömítések után az egész felületet konzerválni kellett.

Hajós, egykori érseki barokk kastély szobájának díszítőfestéseinek restaurálása (1766-1767)

(2010. május)

Szerzőtársak: Gallyas Balázs, Csanda Jenő

2009

2007

2006

2005

A Dubniczay palota (vár) egyik barokk szobájának díszítőfestéseinek restaurálása, Veszprém

Szerzőtársak: Jeszeniczky Ildikó, Csanda Jenő, Gallyas Balázs

2004

2003

Dömös, Római Katolikus templom szentélyében lévő barokk freskó (figurális és díszítőfestés) restaurálása

Dömös, Római Katolikus templom szentélyében lévő barokk freskó (figurális és díszítőfestés) restaurálása A barokk (1770 körül) kori figurális freskóknak teljes feltárását és restaurálását kellett elvégezni 2003 és 2005 között. A képrestaurálás első lépéseként restaurátori kutatásokat kellett végezni. A figurális és ornamentális festések szondázó kutatásakor megtalálhatóak voltak a korábban eltakart motívumok. A képrestaurálás a teljes feltárással kezdődött. Az festett oltárépítményen angyalok, valamint Árpádházi Szent Imre és Szent László festett alakjait is feltártuk és helyreállítottuk.

2002